Adatvédelemi Nyilatkozat

Varga Magdolna egyéni vállalkozó a Webáruház felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

A Felhasználók hozzájárulnak, hogy Varga Magdolna egyéni vállalkozó kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. Varga Magdolna egyéni vállalkozó kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Varga Magdolna egyéni vállalkozó ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

Felhasználói számára Varga Magdolna egyéni vállalkozó lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat töröltessék.

Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

A Felhasználói adatokba kizárólag Varga Magdolna egyéni vállalkozó erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) Varga Magdolna egyéni vállalkozó harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Varga Magdolna egyéni vállalkozó a Felhasználó személyes adatait a webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez az áruátvételi szerződéssel rendelkező kereskedelmi partnerei számára átadja.

Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Varga Magdolna egyéni vállalkozó kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

Varga Magdolna egyéni vállalkozó gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

Varga Magdolna egyéni vállalkozó vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók általmegadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve Varga Magdolna egyéni vállalkozó szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek. Varga Magdolna egyéni vállalkozó minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

Varga Magdolna egyéni vállalkozó megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

 

Az elírás és a tévedés jogát fenntartjuk!